Publications‎ > ‎

Chapters in books

Bogdan Voicu. 2015. Introducere: ce este sociologia și ce fac sociologii?, în Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu şi Adela Elena Popa, eds. Este România altfel? Societatea şi sociologia... încotro?, online: Sibiu, Editura ULBS & print: București, Editura Tritonic.

Bogdan Voicu. 2015. Schimbarea capitalurilor, în Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu şi Adela Elena Popa, eds. Este România altfel? Societatea şi sociologia... încotro?, online: Sibiu, Editura ULBS & print: București, Editura Tritonic.

Bogdan Voicu. 2015. Despre prieteni, familie și gestiunea timpului, în Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu şi Adela Elena Popa, eds. Este România altfel? Societatea şi sociologia... încotro?, online: Sibiu, Editura ULBS & print: București, Editura Tritonic.

Bogdan Voicu. 2015. La ce servește sociologia? Publicare, aplicativitate, masificare, rolul științei, schimbarea metodei, viitor, în Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu şi Adela Elena Popa, eds. Este România altfel? Societatea şi sociologia... încotro?, online: Sibiu, Editura ULBS & print: București, Editura Tritonic.

Alessio Fusco, Philippe Van Kerm, Aigul Alieva, Luna Bellani, Fanny Etienne-Robert, Anne-Catherine Guio, Iryna Kyzyma, Kristell Leduc, Philippe Liégeois, Maria Noel Pi Alperin, Anne Reinstadler, Eva Sierminska, Denisa Sologon, Patrick Thill, Marie Valentova, and Bogdan Voicu: Luxembourg: Has Inequality Grown Enough to Matter?, pp. 437-458 in Brian Nolan, Wiemer Salverda, Daniele Checchi, Ive Marx, Abigail McKnight, István György Tóth, and Herman G. van de Werfhorst, eds., Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich CountriesThirty Countries' Experiences, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-968742-8. [read it on GoogleBooks]

Bogdan Voicu, Horațiu Rusu, Mircea Comșa. 2013. Atitudini faţă de solidaritate in România, [Attitudes towards solidarity in Romania], pp. 17-44 in Lucian Marina, ed., Ocupare şi incluziune socială [Employment and social inclusion], Cluj University Press. [downloadable as PDF file] [the text is in Romanian language, but includes a two-page summary in English]

Bogdan Voicu. 2012. Behind a book on social change: its social and academic framework, forthcoming in Claudiu Tufiş, Learning Democracy and Market Economy in Post-Communist Romania, Iași: Institutul European Press. [downloadable as PDF file]

Bogdan Voicu. 2012. The impact of presidential elections on life satisfaction, pp. 235-258 in Mircea Comşa, Andrei Gheoghiţă, and Claudiu Tufiş, eds. Romanian presidential elections, 2009, Cluj: Cluj University Press [in Romanian language][downloadable as .DOCX file]

Bogdan Voicu. 2010. The Impact of social values on education achievements. Implications for education policy, pp. 386-406 in Emilian M. Dobrescu & Nicolaie Iancu, eds., Education policy. Relevance and efficiency, Bucureşti: Eurolobby. (in Romanian language) [a preliminary version of of the chapter is downloadable as .PDF file]

Bogdan Voicu. 2010. Values and the sociology of values, pp. 249-294 in Lazăr Vlăsceanu, coord., Sociology, Iaşi: Polirom. [in Romanian language][a preliminary version of of the chapter is downloadable as .PDF file]

Bogdan Voicu, Marian Vasile. 2009. Inegalităţile rural-urban şi masificarea educaţiei superioare din România (Urban-rural inequalities and the expansion of the Romanian higher education), pp. 119-144 in Adrian Hatos, Sorana Săveanu, eds., Educaţia şi excluziunea socială a adolescenţilor din România [Education and social exclusion among Romanian teenagers], Oradea: University of Oradea Press.  [downloadable as PDF file]

Bogdan Voicu. 2008. Social values, working time and the future of society, pp. 141-158 în Otto Neumaier, Gottfried Schweiger, Clemens Sedmak, eds., Perspectives on Work: Problems, Insights, Challenges, Munster, Hamburg, London: LIT Publisher Group.
[link sends to PDF file] or [read it on GoogleBooks]

Bogdan Voicu, Mălina Voicu. 2007. Introducere. Despre studiul valorilor [Introduction. On the study of values], pp. 9-28 in in Bogdan Voicu, Mălina Voicu, ed., 2007. Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică [The Values of the Romanians: 1993-2006. A Sociological Perspective], Iaşi: Institutul European. English edition: 2008.

Bogdan Voicu. 2007. Între tradiţie şi postmodernitate? O dinamică a orientărilor de valoare în România: 1993-2005 [Between tradition and postmodernity? A dynamic of the value orientations in Romanian: 1993-2005], pp 271-318 in Bogdan Voicu, Mălina Voicu, ed., 2007. Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică [The Values of the Romanians: 1993-2006. A Sociological Perspective], Iaşi: Institutul European. English edition: 2008.

Bogdan Voicu. 2007. Telecentrul [The Telecenter], in Cătălin Zamfir, ed. 2007.  Enciclopedia dezvoltării sociale [The Enciclopedy of Social Development], Iaşi: Polirom: 97-104.

Bogdan Voicu. 2007. Capital uman [Human capital], in Cătălin Zamfir, ed. 2007.  Enciclopedia dezvoltării sociale [The Enciclopedy of Social Development], Iaşi: Polirom.

Bogdan Voicu. 2006. Introducere. Pe drumul către şase sate [Introduction. On the way to six villages], pp. 15-30 in Mălina Voicu, Bogdan Voicu, eds. 2006.  Satul românesc pe drumul către Europa [Romanian village on its way to Europe], Iaşi: Polirom.

Bogdan Voicu. 2006. Participare, spirit comunitar, capital social [Participation, community action, social capital], pp. 41-56 in in Mălina Voicu, Bogdan Voicu, eds. 2006.  Satul românesc pe drumul către Europa [Romanian village on its way to Europe], Iaşi: Polirom.

Bogdan Voicu. 2006. Viaţă comunitară şi acţiune colectivă în cele şase sate [Community life and collective action in the six villages], pp. 211-221 in Mălina Voicu, Bogdan Voicu, eds. 2006.  Satul românesc pe drumul către Europa [Romanian village on its way to Europe], Iaşi: Polirom..

Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 2006. De la televizor în viaţa reală: despre impactul campaniei de informare „Satul românesc, sat european” [From televison to real life: on the impact of the campaign „Romanian village – Europan village”], pp. 231-246 in Mălina Voicu, Bogdan Voicu, eds. 2006.  Satul românesc pe drumul către Europa [Romanian village on its way to Europe], Iaşi: Polirom.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu. 2006. Concluzie [Conclusion], pp. 247-252 in in Mălina Voicu, Bogdan Voicu, eds. 2006.  Satul românesc pe drumul către Europa [Romanian village on its way to Europe], Iaşi: Polirom..

Coauthor of Ioan Mărginean, Ştefan Cojocaru, coord., 2006. Services to children and families. Impact of Holt Programs in Romania. Documentation of outcomes, Iaşi: Expert Projects.

Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 2006. Cât de bine se simt orăşenii în locuinţele lor [How well the Romanians rate their dwellings], in Dumitru Sandu, ed.,  Viaţa socială în România urbană [Social life in urban Romania], Iaşi: Polirom: 55-76.

Bogdan Voicu. 2006. Dezvoltare socială <neconvenţională>: despre capitalul social [‘Unconventional’ social development: on social capital], in Cătălin Zamfir, Laura Stoica, eds.,  O nouă provocare: Dezvoltarea socială [A new challenge: the Social development], Iaşi: Polirom, 149-163.

Bogdan Voicu, Tanya Basina. 2005. Social capital and civic participation in Ukraine and Romania, in Horaţiu Rusu, Bogdan Voicu. eds. 2005. Perspectives on the European postcommunist societies, Sibiu: Psihomedia. [downloadable as .DOC file]

Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu. 2005. Introduction. A round table for young social scientists, in Horaţiu Rusu, Bogdan Voicu. eds. 2005. Perspectives on the European postcommunist societies, Sibiu: Psihomedia. [downloadable as PDF file]

Bogdan Voicu. 2005. Social capital: bonding or bridging Europe?, in Horaţiu Rusu, Bogdan Voicu, eds. 2005. European Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World, Sibiu: Psihomedia. [downloadable as .DOC file]

Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu, Mălina Voicu, Külliki Korts, Andrei Gheorghiţă. 2005. Introduction, pp. 7-18 in Horaţiu Rusu, Bogdan Voicu, eds. 2005. European Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World, Sibiu: Psihomedia. [downloadable as PDF file].

Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 2003. Volunteering in Romania: a rara avis, in Paul Dekker and Loek Halman, eds., The value of volunteering. Cross-cultural perspectives. Nonprofit and civil society studies, New York: Kluwer Academic Press/ Plenum Publishers: 143-160.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu. 2003. Volunteering in CEE: one of the missing links?, pp 57-66 in Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu, editors. 2003. Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe, Sibiu: Psihomedia. [downloadable as PDF file].

Bogdan Voicu, Mălina Voicu, Horaţiu Rusu – “Introduction”, pp. 5-14 in Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu, editors. 2003. Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe, Sibiu: Psihomedia. [downloadable as PDF file]


coauthor of „Dicţionar de sărăcie” (Dictionary of Poverty), coordinated by Cătălin Zamfir,  (2003): items covering the field of subjective/consensual poverty, the non-economic resources (social, human and symbolic capital; social resources etc.), and direct-indirect measurement of poverty.

Full list of my entries in the dictionary of poverty (part of them are still availble on the new ICCV site):

Autoevaluarea venitului minim necesar, Capabilitati si caracteristici, Capital simbolic, Capital social, Capital uman, Deprivare, Deprivare multiplă, Deprivare relativă, Frustrare relativă, Grup de referinţă, Indicele sărăciei subiective (ISS), Legea lui Engel, Măsuri directe şi indirecte ale sărăciei, Metoda cetăţeanului reprezentativ, Metoda CSP de măsurare a sărăciei subiective, Pragul de sărăcie Leyden, Sărăcie consensuală, Sărăcie subiectivă, Standardul subiectiv de viaţă (SSV), Subdezvoltare, Teoria ciclurilor deprivării, Teoria resurselor sociale, Teoria schimburilor sociale, Tipuri de resurse/capitaluri, Utilitate

[one may download the whole package, as collection of .doc files, from this link] [in Romanian language]


Ana Maria Dima, Bogdan Voicu. 2002. Prelucrarea datelor (Data), in Lazăr Vlăsceanu (ed.) et al, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate in curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact [The School at Crossroad. Change and continuity in the curriculum of the compulsory education. An impact study], Iaşi: Polirom: 80-181, 2nd volume.


coauthor of Luana Pop, ed., 2002, Dicţionar de politici sociale [Dictionary of Social Policy], Bucureşti: Expert. The contributed items are covering broader spheres like education policy, social development, welfare ideologies, postmodern social policy, and one specific item is discussing about the housing cooperatives.

Full list of my entries in the Dictionary of Social Policy (some are co-authored with Mălina Voicu or with Ruxandra Noica):

capital simbolic, capital social, capitalul uman, capitalul uman, comasarea şcolilor rurale, cooperative de locuit, deprivare relativă, dezvoltare socială, dezvoltare susţinută, educaţia deschisă şi la distanţă, educaţia inclusivă, educaţia multiculturală, educaţia permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi), educaţia recurentă, grup de referinţă, învăţământ alternativ, politica socială în domeniul educaţiei, politici sociale postmoderne, rapoarte ale dezvoltării, sărăcie subiectivă, şcoli comprehensive, şcolile charter, servicii educ secundare, structura educaţiei pe vârste, vouchere educaţionale

[one may download the whole package, as collection of .doc files, from this link] [in Romanian language]


Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 1999. Programe sociale ale partidelor politice româneşti [Social programs of the Romanian political parties], in Cătălin Zamfir, ed., Politici sociale în România: 1990-1998 [Social Policy in România: 1990-1998], Bucureşti: Expert, 583-691.

Bogdan Voicu, Adrian Dan. 1999. Indicatori [Indicators], in Cătălin Zamfir, ed., Politici sociale în România: 1990-1998 [Social Policy in România: 1990-1998], Bucureşti: Expert, 721-747

Radu Mălureanu, Mălina Frunză, Bogdan Voicu. 1997. Cristian: La carte mentale [Cristian: the mental map of the village], in Observatorul Social: Cahiers de terrain, Bucureşti: Paideea.

Mălina Frunză, Bogdan Voicu. 1997. Cristian: Attitudes et mentalités [Cristian: mentalities and attitudes], in Observatorul Social: Cahiers de terrain, Bucureşti: Paideea.

Alex. Bălăşescu, Bogdan Voicu. SIDA - un stigmat? [AIDS: a stigma?], in Anuarul Observatorului Social, Ediţia a II‑a, Bucureşti, 1995: 29-35.

Ċ
Bogdan Voicu,
19 May 2015, 03:41
Comments