Publications‎ > ‎

Other Reports

[ALL LINKS SEND TO DOWNLOADABLE PAPERS]

Bogdan Voicu, Claudiu Tufiș. 2016. In-depth assessment of the social, health, and education status of children and their families in target areas of the Bacău county, Bucharest: UNICEF.

Bogdan Voicu, Alexandra Popescu. 2015. EURWORK CAR: the role of social partners in the national reform programme and in the European semester. A report for Romania, Bucharest: IER & Dublin: Eurofund.

Claudiu Tufiș, Marian Bojincă, Alexandru Gotca, Dumitru Sandu, Elena Tudor, Bogdan Voicu. 2015. Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău. Metodologia de selecție a comunităților, București: UNICEF.

Bogdan Voicu, Traian Rotariu, Alina Bîrsan, Claudiu Tufiș, Catălin Moldovan-Teselios, Cristi Pop. 2014. Studiu privind nevoia de informare a cetatenilor romani migranti [Study on the need for information of the immigrated Romanian citizens], București: MMPSFPV.

Bogdan Voicu. 2013. Evaluation of the Romanian national dossier for Eurypedia, Bruxelles: EACEA.

Adrian Hatos, Bogdan Voicu. 2013. Dimensions and indicators in the report on the state of Romanian higher education. What is missing? A report to the National Commission for Statistics and Prognosis in Higher Education (CNCSPIS), Bucureşti: CNSPIS. [in Romanian language]

Bogdan Voicu (coord). 2011. Sociolog pe piaţa muncii. Traiectoriile absolvenţilor de sociologie de după 1990, [Sociologist on the labor market. A tracer study of post-1990 sociology graduates from University of Bucharest], București: Universitatea București

Magdalena Balica, Cezar Bîrzea, Ciprian Fartusnic, Irina Horga, Mihaela Jigau, Laura Tufă, Bogdan Voicu, Vlad Achimescu. 2010. Anchetă privind participarea la formarea continuă a angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii [Survey on participation to life-long-learning of the at risk employees], Bucureşti: Observator pentru Dezvoltarea Învătării Permanente. One can also download the synthesis, in Romanian language.

Coautor al Ex post evaluation of the 2000-2006 ESF support to the Open Method of Coordination in Social Protectionand Social Inclusion VC/2008/0211 Intermediate Report, IRS Milano/Bologna, Tavistock Londra, ICCV Bucureşti, Rehabilitation Foundation Helsinki pentru  European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, October 2009

Bogdan Voicu, Vlad Achimescu. 2009. Opiniile rectorilor şi decanilor privind starea învăţământului superior [Deans and Rectors: opinions about the state of the higher education], Bucureşti: ARACIS.

Claudiu Tufiş, Bogdan Voicu. 2009. Opiniile studenţilor (nivel licenţă), cadrelor didactice şi angajatorilor privind starea învăţământului superior [Undergraduate students, university teachers, and employers: opinions about the state of the higher education], Bucharest: ARACIS.

Bogdan Voicu, Claudiu Tufiş, Paula Tufiş. 2009. Adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii Raport de analiză a datelor cantitative culese de la angajatori, recrutatori şi absolvenţi [active adaptation of university education to the labour market:an analysis of quantitative opinion data collected from employers, graduates, and recruiting agencies], Bucureşti: CEDU 2000+ & ARACIS.

Bogdan Voicu, Claudiu Tufiş, Mălina Voicu, Marian Vasile. 2009. Studii Doctorale în România – Organizarea Şcolilor Doctorale. Studiul cantitativ. Raport asupra opiniilor conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor din România [Doctoral studies in Romania: opinions of the Ph.D. students and of the Ph.D. tutors. A quantitative analysis], UEFISCSU, Bucureşti.

Co-author of Cătălina Ulrich. coord. 2009. PHARE programms "Access to education for disadvantaged groups". Case Study, ISBN: 978-973-0-07167-2

Co-author of Marian Preda et al. 2009. Riscuri şi inechităţi sociale în România [Social Risks and Inequities in Romania], Administraţia Prezidenţială. Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, Bucureşti, septembrie 2009.

Bogdan Voicu, (coord.), Ovidiu Voicu, Anca Nedelcu. 2008. Rata de trecere de la un ciclu educaţional la altul şi rata deabsolvire a unui ciclu educaţional. Perspective la nivelul şcolii, Raport către Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, Coordonator Componenta 3, Bucureşti: CEDU 2000+.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu, Raluca Popescu (coord.). 2007. Need Assessment in Eight Romanian Villages, ICCV & OMV-Petrom.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu, Katarina Strapcova. 2007. Engendered housework. A cross-European analysis, IRISS working papers, 2007-07, http://ideas.repec.org/p/irs/iriswp/2007-07.html

Mălina Voicu, Bogdan Voicu, Katarina Strapcova. 2006. Housework and gender inequality across Europe, IRISS working papers, 2006-11, http://ideas.repec.org/p/irs/iriswp/2006-11.html

Bogdan Voicu, Paula Tufiş, Claudiu Tufiş. 2006. Understanding of the Romanian society values, with emphasis on the middle-class, ICCV.

Bogdan Voicu, Dana Niţulescu. 2006. Cultură şi locuire în Rahova-Uranus [Culture and housing in the Rahova-Uranus neighborhood], Bucharest: British Council

Bogdan Voicu. 2006. Satisfacţia cu viaţa în satele din România [Life satisfaction in the Romanian villages], in Dumitru Sandu, coord., Eurobarometrul rural : valori europene în sate româneşti, Fundaţia pentru o Societate Deschisă & Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, p. 7-20.

Mălina Voicu, Bogdan Voicu, 2005. Romanian Village, European Village. Assessing the impact of the communication campaign “The Romanian Village, European Village”. A report to DC Communication, ICCV & DC Communication, available online at: <http://www.infoeuropa.ro/ieweb/imgupload/Romanian_village,_European_village_-_assesing_the_impact.pdf>

Adrian Dan (coordinator), Cristina Băjenaru, Monica Constantinescu, Dana Niţulescu, Mariana Dan, Marius Strâmbeanu, Bogdan Voicu, Mălina Voicu - Diagnoza locuirii: lipsa unei locuinţe şi locuirea în condiţii precare [Housing diagnosis: homelessness and living in precarious conditions], ICCV, 2004.

Mălina Voicu, Iuliana Precupeţu, Bogdan Voicu, coordinators. 2004. Attitudes of the agricultural and food processing companies towards imposing the EU regulations. Results based on 20 case studies. A report to the World Bank, ICCV & The World Bank, Bucureşti, June 2004.

Mălina Voicu, Iuliana Precupeţu, Bogdan Voicu (coordinators), Raluca Popescu, Cristina Băjenaru. 2004. Attitudes of the Romanian households involved in middle/large scale agricultural activities towards the EU regulations in the field of agriculture and food processing. Data resulted from the 2004 survey. A report to the World Bank, ICCV & The World Bank, Bucureşti, June 2004.

Mălina Voicu, Iuliana Precupeţu, Bogdan Voicu, Raluca Popescu. 2004. Social Assessment of Agricultural Extension Services. A report to the World Bank, The World Bank, Bucureşti, June 2004.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu. 2004. An evaluation methodology of the knowledge development at the level of local community, World Bank, Knowledge Divide in Romania, Paper No. 1, Bucharest, May 2004.

Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 2004. Description of the methodology for identifying the target groups  for the services of the Telecenters within each community, World Bank, Knowledge Divide in Romania, Paper No. 4, Bucharest, May 2004.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu. 2004. Strategies for selecting the communities for implanting Telecenters, World Bank, Knowledge Divide in Romania, Paper No. 5, Bucharest, May 2004

Charalampos Panorios, Peter Elliot, Manfred Buch, Bogdan Voicu, Raluca Popescu. 2004. F/P 1309 - Ex Post Evaluation - Romania. Natural Disaster and Prevention Project. Council of Europe Development Bank Ex Post Evaluation Department & TRANSTEC, Paris & Bruxelles.

Bogdan Voicu, Ovidiu Voicu. 2004. Migraţia externă a românilor [The external migration of Romanians], Research & Development Grup, January 2004

Bogdan Voicu (coordinator), Ana Bleahu, Raluca Popescu, Daniel Arpinte. 2003. Assessing the social impact of the afforestation project in Măraşu, Gropeni, Tichileşti, Berteşti and Stăncuţa, Brăila County. A report for the Romanian Afforestation of Degraded Agricultural Land Project: Implementing the Process Framework, Banca Mondială, Bucureşti, February 2003. (also published in Romanian)

Bogdan Voicu, Ana Bleahu, Gabriel Jderu. 2003. Social Assessment of Stăncuţa-Tufeşti area, Brăila county. A report for the Romanian Afforestation of Degraded Agricultural Land Project: Implementing the Process Framework, Bucharest, World Bank, January 2003 (also published in Romanian)

Anton Furman (coord.), Ioan Mărginean (coord.), Ana Maria Preoteasa, Iuliana Precupeţu, Sorin Cace, Nicolae Mitrofan, Doru Buzducea, Bogdan Voicu, Raluca Popescu, Daniel Arpinte, Cătălin Nedelcea. 2003. Holt Romania: Documentation of Outcomes. Services to Children And Families, USAID & Holt International, Eugene, OR.

Bogdan Voicu, Adrian Dan, Mălina Voicu, Monica Serban. 2001. Assessing the causes of county disparities in RSDF projects proposals. A Report to the Romanian Social Development Found, ICCV, Bucharest, January 2001

Magda Balica, Irina Horga and Bogdan Voicu. 2001. Feasibility Study on the continuation and extension of the structuralreform of the Vocational Education and Training (VET) within the EducationalSystem of Romania.The present situation and sector policy recommendations, report for NOR and ETF, February 2001

Bogdan Voicu, Ruxandra Noica. 1999. Basic statistics related to the need and demand for housing, report within the project The Prospects for Housing Finance in Romania” of USAID and Urban Institute (coordinated by Sally Merrill, Harold Katsura, Carol Rabenhorst), November 1999

Bogdan Voicu, Liviu Begu. 1999. Romanian pre-university education system: an analysis of structure, costs, and effectiveness, World Bank, June 1999

Bogdan Voicu. 1998. Inventarul transferurilor sociale în România [The inventory of social transfers in Romania], UNDP – Poverty Alleviation Project, October 1998

[ALL LINKS SEND TO DOWNLOADABLE PAPERS]